Φιλοσοφία

Η καλλιέργεια αθλητικής παιδείας και πνεύματος σε τοπικό – και όχι μόνον – επίπεδο, με πυξίδα πάντα τον πολιτισμό.

Πάνω σε αυτή την σκέψη θεμελιώθηκαν και οι τρεις βασικές αρχές λειτουργίας μας:

– Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

– Εξωστρέφεια μέσω επιλεγμένων συνεργασιών σε πανελλαδικό και όχι μόνον επίπεδο

– Αέναη εξέλιξη όλων των ενεργά συμμετεχόντων στο εγχείρημα (παιδιά, αθλητές, προπονητές, διοίκηση)